Monthly Archives Agustus 2017

Shahih Al-Bukhari – 73. Kitab Hewan Kurban

23 Agustus 2017
/ / /

 1. Bab sunah berkurban
  1. Hadis nomor 5545
  2. Hadis nomor 5546
 2. Bab pembagian hewan kurban oleh imam kepada orang-orang
  1. Hadis nomor 5547
 3. Bab berkurban bagi musafir dan para wanita
  1. Hadis nomor 5548
 4. Bab daging yang diinginkan pada hari nahar
  1. Hadis nomor 5549
 5. Bab barang siapa mengatakan Iduladha adalah hari nahar
  1. Hadis nomor 5550
 6. Bab Iduladha dan tempat menyembelih di lapangan tempat salat
  1. Hadis nomor 5551 dan 5552
 7. Bab tentang kurban Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan dua kambing kibas bertanduk dan disebut dua yang gemuk
  1. Hadis nomor 5553, 5554, dan 5555
 8. Bab sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada Abu Burdah, “Berkurbanlah dengan kambing kacang jadza’ah (belum berumur satu tahun) dan itu tidak cukup dari seorang pun setelahmu”
  1. Hadis nomor 5556 dan 5557
 9. Bab barang siapa yang menyembelih kurban dengan tangannya
  1. Hadis nomor 5558
 10. Bab barang siapa yang menyembelih kurban orang lain
  1. Hadis nomor 5559
 11. Bab menyembelih setelah salat
  1. Hadis nomor 5560
 12. Bab barang siapa menyembelih sebelum salat, maka ia ulang
  1. Hadis nomor 5561
  2. Hadis nomor 5562
  3. Hadis nomor 5563
 13. Bab meletakkan telapak kaki di atas sisi hewan sembelihan
  1. Hadis nomor 5564
 14. Bab bertakbir ketika akan menyembelih
  1. Hadis nomor 5565
 15. Bab apabila ia mengirimkan hewan hady, maka tidak ada larangan ihram yang berlaku padanya
  1. Hadis nomor 5566
 16. Bab apa saja yang boleh dimakan dari daging hewan kurban dan apa saja yang boleh dijadikan bekal darinya
  1. Hadis nomor 5567
  2. Hadis nomor 5568, 5569, dan 5570
  3. Hadis nomor 5571
  4. Hadis nomor 5572, 5573, dan 5574

Download Terjemahan Kitab Hewan Kurban Shahih Al-Bukhari format PDF.

Read More

Sunan Ibnu Majah – 25. Kitab Manasik

18 Agustus 2017
/ / /

 1. Bab keluar bepergian untuk haji
 2. Bab kewajiban haji
 3. Bab keutamaan haji dan umrah
 4. Bab haji di atas pelana
 5. Bab keutamaan doa orang yang berhaji
 6. Bab hal yang menyebabkan wajibnya haji
 7. Bab seorang wanita berhaji tanpa wali
 8. Bab haji adalah jihadnya wanita
 9. Bab berhaji atas nama orang yang sudah mati
 10. Bab haji atas nama orang yang masih hidup namun tidak mampu
 11. Bab hajinya anak kecil
 12. Bab wanita yang sedang nifas dan haid memulai talbiah untuk haji
 13. Bab mikat-mikat penduduk berbagai penjuru negeri
 14. Bab ihram
 15. Bab talbiah
 16. Bab melantangkan suara talbiah
 17. Bab naungan bagi orang yang berihram
 18. Bab wewangian ketika ihram
 19. Bab pakaian yang boleh dikenakan oleh orang yang berihram
 20. Bab sirwal dan khuff bagi orang yang berihram apabila tidak mendapatkan kain yang disarungkan atau sandal
 21. Bab menjaga diri ketika ihram
 22. Bab orang yang berihram membasuh kepalanya
 23. Bab wanita yang berihram menjulurkan kain menutupi wajahnya
 24. Bab syarat dalam haji
 25. Bab masuk ke tanah haram
Read More